Klienci

 

 

 

 

 

Jednostki zainteresowania publicznego

 

 

 

 

 

BDI Audyt Sp. z o.o. świadczy usługi dla renomowanych firm z wielu gałęzi gospodarki – firm usługowych, produkcyjnych, informatycznych, budowlanych oraz szkolnictwa wyższego. Prowadzimy obsługę firm sporządzających swoje sprawozdania finansowe zarówno zgodnie z regulacjami krajowymi jak i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych i sporządzania sprawozdań łącznych.

 

 

Stosownie do wymogów Artykułu 13 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Zarząd BDI Audyt Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie z przejrzystości: 

Sprawozdanie z przejrzystośći za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2017