Consulting 

 

 

Wieloletnie doświadczenie zdobyte przez naszych specjalistów w renomowanych, międzynarodowych instytucjach finansowych i firmach audytorskich pozwala nam zaoferować Państwu usługi doradztwa z dziedziny finansów i rachunkowości. W ramach tych usług oferujemy:

  • opracowanie polityki rachunkowości (opracowanie, modyfikacje i wdrażanie planu kont, procedur kontroli wewnętrznej)
  • doradztwo przy wdrażaniu i dostosowywaniu systemów rachunkowości do wymogów sprawozdawczych
  • due dilligence w zakresie rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań) oraz finansowym i rynkowym (analiza kondycji finansowej na podstawie danych historycznych, ocena przedstawionych planów/projekcji finansowych
  • wyceny przedsiębiorstw 
  • opracowanie prospektów emisyjnych
  • analizy ekonomiczno – finansowe
  • sporządzanie biznes planów oraz ocen opłacalności projektów inwestycyjnych
  • doradztwo w procesach podziałów i łączenia przedsiębiorstw oraz zmiany formy prawnej przedsiębiorstw