Usługi poświadczające  

 

W zakresie usług poświadczających wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oferujemy:

 

 

  • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej
  • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia
  • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
  • badanie bilansu, rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki
  • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej
  • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy
  • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  • wycena akcji w spółce akcyjnej